O autorce

Kim jestem?

Polonistką, redaktorem, od zawsze pracuję w teatrze. Mój dorobek obejmuje setki

wydawnictw, współpracowałam z wybitnymi ludźmi pióra reprezentującymi różne dziedziny,

a ich pochwały dla mojej pracy traktuję jako wielkie wyróżnienie. Praca redaktora nauczyła

mnie pokory. Nie odważyłabym się powiedzieć, że sama błędów nie popełniam, ale irytują

mnie takie, które wynikają z niewiedzy, snobizmu lub są przykładem niechlujstwa.

 

Anna Polona

Kontaktkontakt@polszczyznapowszednia.pl